a

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Số: 02/2016/EKVN-PDPN)

 

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Công Ty TNHH Elken International Việt Nam (sau đây gọi là “Elken”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo mật thông tin riêng tư của bạn và đảm bảo thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ.

 

1.      Thông báo này nhằm mục đích thông báo cho bạn rằng thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập và/ hoặc sử dụng bởi Elken hoặc bởi đại diện của Elken. Thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn đã được hoặc sẽ được thu thập từ những thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây khi bạn đăng ký làm Thành Viên/ khách hàng của Elken và/ hoặc trong quá trình bạn làm Thành Viên/ khách hàng của chúng tôi.

 

 

2.      Phương pháp thu thập thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân: chúng tôi thu thập thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua hình thức nộp trực tiếp, chuyển fax, gửi thư điện tử, chuyển phát, gửi bưu điện và/ hoặc thông qua trang mạng chính thức của Công Ty TNHH Elken International Việt Nam. Thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi chúng tôi và nhân sự có thẩm quyền của chúng tôi.

 

3.      Địa điểm thu thập thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân: chúng tôi thu thập thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân tại các địa điểm sau và/ hoặc thông qua trang mạng của Elken:

 

a)      Văn phòng trụ sở của Công Ty TNHH Elken International Việt Nam:

-          Địa chỉ: Số 117 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 01

TP. HCM City, Việt Nam

-          ĐT: (028) 6261 7711               Fax: (028) 6261 7766

 

b)      Chi nhánh Công Ty TNHH Elken International Việt Nam tại Hà Nội:

-          Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HH2 – Bắc Hà, đường Tố Hữu, quận Thanh Xuân

TP. Hà Nội, Việt Nam

-          ĐT: (024) 6666 2222               Fax: (024) 6666 0060

 

c)      Trang mạng của Công Ty TNHH Elken International Việt Nam: www.elken.com/vn; hoặc

 

d)      bất kỳ địa điểm nào khác mà chúng tôi nhận thấy cần thiết để thu thập thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân.

 

4.      Thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý có thể bao gồm nhưng không giới hạn: tên đầy đủ của bạn, mã số thanh viên, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, thông tin để liên lạc, địa chỉ thư điện tử, giới tính, dân tộc, hình ảnh, thông tin chia sẻ, thông tin làm minh chứng và   các thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân khác nhằm phục vụ cho những mục đích sau (sau đây gọi là “Mục Đích”):

 

 

a)      để xử lý đơn thư của bạn;

b)      để hỗ trợ bạn trong quan hệ Thành Viên/ khách hàng;

c)      để quản lý các giao dịch thanh toán, chi trả hoa hồng, các lợi ích kinh tế của bạn;

d)      để công bố trong các tài liệu quảng cáo và truyền thông của Elken;

e)      để quản lý việc tham gia của bạn trong các hội thảo, hội nghị, các sự kiện hoặc những chương trình du lịch;

f)       để cung cấp cho bạn những thông tin và chương trình huấn luyện liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh của Elken cũng như các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác của Elken;

g)      để liên hệ với bạn;

h)      để giải đáp các thắc mắc của bạn hoặc để thực hiện những chương trình khảo sát nội bộ và các hoạt động liên quan;

i)        để tuân thủ các quy định của pháp luật, hỗ trợ việc điều tra của cơ quan công an hoặc các cơ quan Nhà Nước và/ hoặc để được tư vấn pháp lý nhằm đảm bảo việc tuân thủ Những Quy Tắc Hoạt Động Đối Với Thành Viên Elken, Quy Tắc Đạo Đức và những chính sách, thủ tục khác; và

j)        để phục vụ cho những mục đích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bất kỳ nội dung nào trên đây và những hoạt động của Elken.

 

 

Nếu bạn không thể cung cấp cho chúng tôi thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc nếu sau đó bạn hủy bỏ việc chấp thuận cho chúng tôi xử lý thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn (ngoài mục đích tiếp thị trực tiếp) thì chúng tôi sẽ không thể xử lý thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho các Mục Đích đã được đề cập trên đây.

 

5.      Thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ cho hệ thống, các công ty liên quan của chúng tôi nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, các đối tác kinh doanh của chúng tôi, các Thành Viên và/ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhằm phục vụ cho bất kỳ Mục Đích nào đã được thông báo trên đây hoặc bất kỳ mục đích nào khác trực tiếp liên quan đến bất kỳ Mục Đích nào đã được thông báo trên đây.

 

 

6.      Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thông tin của bạn một cách chính xác có thể, tuy nhiên bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ. Khi cần kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh và/ hoặc hủy bỏ thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn hoặc cần giải đáp các thắc mắc hay khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ:

 

 

Bộ phận

Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng - Công Ty TNHH Elken international Việt Nam

Địa chỉ

Số 117 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 01, TP. HCM, Việt Nam.

Điện thoại

(028) 6261 8811

Fax

(028) 6261 7766

E-mail

customerservice.vn@elken.com

 

Chúng tôi lưu trữ thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi mục đích mà nó đòi hỏi phải thu thập thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện xong. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân sẽ được hủy bỏ hoặc xóa bỏ vĩnh viễn nếu không còn cần thiết để phục vụ cho mục đích mà nó đòi hỏi phải xử lý thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân đó.

 

7.      Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của người khác, bạn xác nhận rằng người đó đã chỉ định, đồng ý hoặc ủy quyền cho bạn: thực hiện việc cung cấp cho chúng tôi thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của họ, thay mặt họ chấp thuận cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của họ và thay mặt họ nhận bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc bảo vệ thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân.

 

8.      Chính Sách này được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Phù hợp với pháp luật của Việt Nam, ngôn ngữ áp dụng chính thức của Chính Sách này là tiếng Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt Nam của Chính Sách này, bản tiếng Việt Nam sẽ được áp dụng.

 

9.      Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức trong việc bảo vệ thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân của bạn và đảm bảo thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được bảo mật an toàn. Tuy nhiên, Công Ty TNHH Elken International Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, tổn thất và thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trái phép thông tin và/ hoặc dữ liệu cá nhân./.