MÃ HỒ SƠ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

TỪ NGÀY

ĐẾN NGÀY

33146TBKM-ON21 Chương trình Hỗ trợ tuyển dụng Nhà phân phối (CT2) 20/10/2021 19/03/2022
31899TBKM-ON21 Chương trình khuyến mãi San phẩm mỹ phẩm và thời trang 20/10/2021 19/03/2022
31898TBKM-ON21 Chương trình khuyến mãi TPBVSK - Bột ngũ cốc và Cà phê hòa tan 07/10/2021 19/03/2022
31897TBKM-ON21 Chương trình khuyến mãi Dành cho Nhà phân phối mới 07/10/2021 19/03/2022
31896TBKM-ON21 Chương trình khuyến mãi Hỗ trợ tuyển dụng Nhà phân phối 07/10/2021 19/03/2022
30831/TBKM-ON21 Chương trình khuyến mãi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Elken Spirulina (Hộp 500 viên - CT2)  01/10/2021  20/10/2021
30443/TBKM-ON21 Chương trình khuyến mãi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Elken Spiruliina (Hộp 500 viên)  25/09/2021 31/10/2021
29658/TBKM-ON21 Chương trình khuyến mãi Sản phẩm và Doanh số kinh doanh Máy lọc nước Bio Pure 09/09/2021 19/03/2022
28278/TBKM-ON21 Chương trinh khuyến mãi Máy lọc nước R.O Bio Pure N-series 18/08/2021 19/01/2022
27273/TBKM-ON21 Chương trinh khuyến mãi Sữa non - Kem chống nắng - Quần định hình  04/08/2021  19/09/2021
22428/TBKM-ÓN21 Chương trinh khuyến mãi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 23/06/2021 25/09/2021

12379/TBKM-ON21

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh dành cho nhà quản lý

08/04/2021

19/10/2021

12022/TBKM-ON21

Chương trình hỗ trợ tuyển dụng nhà phân phối

06/04/2021

19/10/2021

11948/TBKM-ON21

Chương trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối mới

09/01/2021

19/07/2021

8837/TBKM-ON21

Chương trình hỗ trợ phát triển quản lý mới

20/04/2021

19/04/2022

1653/TBKM-ON21

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước R.O: N100, N200, N300

09/01/2021

19/07/2021

0421/TBKM-ON21

Khuyến mãi thi đua doanh số máy lọc nước

09/01/2021

19/07/2021

0375/TBKM-ON21

Chương trình khuyến mãi Quần gen định hình Elysyle

09/01/2021

19/03/2021

0271/TBKM-ON21

Chương trình khuyến mãi thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, hàng điện máy gia dụng.

08/01/2021

19/07/2021

57790/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối mới

06/01/2021

19/04/2021

57456/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: El Marino Yang

08/01/2021

19/07/2021

49646/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi thực phẩm bảo vệ sức khỏe ELG6 (hộp 500 viên)

21/11/2020

19/02/2021

42646/TBKM-ON20

Chương trình hỗ trợ phát triển quản lý mới

20/10/2020

19/04/2021

38811/TBKM-ON20

Khuyến Mãi Thi Đua Doanh Số Máy Lọc Nước

20/09/2020

31/12/2020

38803/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi dòng máy lọc nước N-Series

20/09/2020

31/12/2020

38575/TBKM-ON20

Chương Trình Khuyến Mãi Quần Gen Định Hình Elysyle

20/09/2020

31/12/2020

38563/TBKM-ON20

Chương Trình Khuyến Mãi Thực Phẩm, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe & Mỹ Phẩm

20/09/2020

31/12/2020

38544/TBKM-ON20

Chương Trình Khuyến Mãi Dành Cho Nhà Phân Phối Mới

20/09/2020

31/12/2020

30234/TBKM-ON20

Chương Trình Khuyến Mãi Máy Lọc Nước K100 Và K200.

28/07/2020

19/10/2020

28866/TBKM-ON20

Chương Trình Khuyến Mãi Sản Phẩm: Bột Ngũ Cốc O-Yes! Spirulina Cereal

17/07/2020

19/09/2020

24492/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi sản phẩm quần gen định hình

23/06/2020

19/10/2020

23928/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi sản phẩm kem chống nắng.

02/07/2020

19/12/2020

23919/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối

20/06/2020

19/09/2020

17378/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối mới

08/05/2020

04/09/2020

16951/TBKM-ON20

Khuyến mãi thi đua doanh số máy lọc nước

06/05/2020

19/12/2020

15273/TBKM-ON20

Chương trình hỗ trợ phát triển quản lý mới

23/04/2020

19/10/2020

15223/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối mới

23/04/2020

19/08/2020

13482/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước K100, K200.

09/04/2020

19/10/2020

11128/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi Máy lọc nước K100 và K200

25/03/2020

20/07/2020

4728/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi bộ sản phẩm WELLNESS PACK 9

17/02/2020

20/07/2020

4721/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi Máy lọc nước K100 và K200

17/02/2020

20/03/2020

59772/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi Tết năm 2020

02/01/2020

20/02/2020

38932/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối mới

10/09/2019

19/01/2020

33696/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 3)

07/08/2019

07/08/2020

33687/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 2)

07/08/2019

07/08/2020

33673/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (chương trình 1)

07/08/2019

07/08/2020

31167/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ sản phẩm Wellness Pack 9

24/07/2019

19/01/2020

30807/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi Máy lọc nước K100 và K200

20/07/2019

19/01/2020

29878/TBKM-ON19

Chương trình hỗ trợ kinh doanh máy lọc nước Elken Bio Pure

13/07/2019

19/10/2019

26435/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness 8

25/06/2019

20/01/2020

23354/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi TPBVSK Elken Spirulina Chewable Tablet 200mg (hộp 1200 viên) - Mua 8 Tặng 1

14/06/2019

19/07/2019

23351/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi TPBVSK Elken Spirulina Chewable Tablet 200mg (hộp 250 viên) - Mua 6 Tặng 1

14/06/2019

19/07/2019

17834/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness 7

03/05/2019

19/01/2020

16544/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi mua 8 tặng 2 ELG6

10/05/2019

19/05/2019

16536/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi mua 8 tặng 1 ELG6

20/05/2019

19/06/2019

13249/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness Pack 6

03/04/2019

19/04/2019

13250/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe

03/04/2019

19/10/2019

13252/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi TPBVSK LiveXtra Yang

03/04/2019

19/04/2019

13253/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi Máy lọc nước có chức năng làm nóng Bio Pure K200

03/04/2019

19/07/2019

73788/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm: Máy lọc nước Bio Pure K200

11/01/2019

30/01/2019

72753/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi Máy Lọc Nước Bio Pure K100

22/12/2018

19/07/2019

70474/TBKM-ON18

Chương trình thường hỗ trợ phát triển nhà quản lý

20/01/2019

19/07/2019

70405/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh Elken

20/01/2019

19/07/2019

65567/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi Tết

20/11/2018

19/01/2019

65548/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm: Máy lọc nước Bio Pure K200

03/12/2018

19/01/2019

57747/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ dinh dưỡng cân bằng 4

06/10/2018

19/10/2018

45720/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 3)

02/08/2018

02/08/2019

45707/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 2)

02/08/2018

02/08/2019

45635/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (chương trình 1)

02/08/2018

02/08/2019

45158/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ dinh dưỡng cân bằng 3 

 

01/08/2018

19/10/2018

44180/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm Máy Lọc Nước Biopure K100

26/07/2018

19/01/2019

43947/TBKM-ON18

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ DINH DƯỠNG CÂN BẰNG 2

25/07/2018

19/10/2018

41311/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness Pack 3

13/07/2018

19/01/2019

41241/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi thực phẩm bảo vệ sức khỏe: viên nang mềm EPA DHA

13/07/2018

19/07/2018

70474/TBKM-ON18 

Chương trình thưởng hỗ trợ phát triển nhà quản lý

 20/01/2019

 19/07/2019

36026/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh Elken (giai đoạn 2)

22/06/2018

19/01/2019

32483/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi linh kiện máy lọc nước Elken Bio Pure

07/06/2018

21/07/2018

28773/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness Pack 2

31/05/2018

19/01/2019

28730/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi thực phẩm bảo vệ sức khỏe: viên nang mềm EPA DHA

31/05/2018

19/06/2018

24636/TBKM-ON18

Chương trình thi đua đoạt vé du lịch đến Melbourne (Úc) năm 2019

20/05/2018

19/02/2019

20868/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi Bộ dinh dưỡng cân bằng

20/04/2018

19/10/2018

20091/TBKM-ON18

Chương trình tưởng thưởng thành tích kinh doanh

20/04/2018

19/10/2018

20058/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh (chương trình 2)

20/04/2018

19/10/2018

20037/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh (chương trình 1)

20/04/2018

19/10/2018

19303/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước Elken Bio Pure K-100 (Chương trình 2)

13/04/2018

19/04/2018

16188/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi linh kiện máy lọc nước Elken Bio Pure K100

31/03/2018

14/05/2018

10258/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ thực phẩm chức năng Wellness

20/03/2018

19/05/2018

5359/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm Máy Lọc Nước K100

01/02/2018

19/07/2018

73644/TBKM-ON17

Chương trình thưởng phát triển kinh doanh Elken (chương trình 2) 

20/01/2018

19/06/2018