MÃ HỒ SƠ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

TỪ NGÀY

ĐẾN NGÀY

4728/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi bộ sản phẩm WELLNESS PACK 9

17/02/2020

20/07/2020

4721/TBKM-ON20

Chương trình khuyến mãi Máy lọc nước K100 và K200

17/02/2020

20/03/2020

59772/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi Tết năm 2020

02/01/2020

20/02/2020

38932/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dành cho nhà phân phối mới

10/09/2019

19/01/2020

33696/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 3)

07/08/2019

07/08/2019

33687/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 2)

07/08/2019

07/08/2020

33673/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (chương trình 1)

07/08/2019

07/08/2020

31167/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ sản phẩm Wellness Pack 9

24/07/2019

19/01/2020

30807/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi Máy lọc nước K100 và K200

20/07/2019

19/01/2020

29878/TBKM-ON19

Chương trình hỗ trợ kinh doanh máy lọc nước Elken Bio Pure

13/07/2019

19/10/2019

26435/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness 8

25/06/2019

20/01/2020

23354/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi TPBVSK Elken Spirulina Chewable Tablet 200mg (hộp 1200 viên) - Mua 8 Tặng 1

14/06/2019

19/07/2019

23351/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi TPBVSK Elken Spirulina Chewable Tablet 200mg (hộp 250 viên) - Mua 6 Tặng 1

14/06/2019

19/07/2019

17834/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness 7

03/05/2019

19/01/2020

16544/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi mua 8 tặng 2 ELG6

10/05/2019

19/05/2019

16536/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi mua 8 tặng 1 ELG6

20/05/2019

19/06/2019

13249/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness Pack 6

03/04/2019

19/04/2019

13250/TBKM-ON19

Chương trình khuyến mãi bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe

03/04/2019

19/10/2019

13252/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi TPBVSK LiveXtra Yang

03/04/2019

19/04/2019

13253/TBKM-ON19

Chương trình Khuyến mãi Máy lọc nước có chức năng làm nóng Bio Pure K200

03/04/2019

19/07/2019

73788/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm: Máy lọc nước Bio Pure K200

11/01/2019

30/01/2019

72753/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi Máy Lọc Nước Bio Pure K100

22/12/2018

19/07/2019

70474/TBKM-ON18

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẢN LÝ

20/01/2019

19/07/2019

70405/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh Elken

20/01/2019

19/07/2019

65567/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi Tết

20/11/2018

19/01/2019

65548/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm: Máy lọc nước Bio Pure K200

03/12/2018

19/01/2019

57747/TBKM-ON18

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ DINH DƯỠNG CÂN BẰNG 4

06/10/2018

19/10/2018

45720/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 3)

02/08/2018

02/08/2019

45707/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (Chương trình 2)

02/08/2018

02/08/2019

45635/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi dịch vụ bảo trì và linh kiện máy lọc nước (chương trình 1)

02/08/2018

02/08/2019

45158/TBKM-ON18

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ DINH DƯỠNG CÂN BẰNG 3

01/08/2018

19/10/2018

44180/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm Máy Lọc Nước Biopure K100

26/07/2018

19/01/2019

43947/TBKM-ON18

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ DINH DƯỠNG CÂN BẰNG 2

25/07/2018

19/10/2018

41311/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness Pack 3

13/07/2018

19/01/2019

41241/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi thực phẩm bảo vệ sức khỏe: viên nang mềm EPA DHA

13/07/2018

19/07/2018

70474/TBKM-ON18 

 CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẢN LÝ  20/01/2019  19/07/2019

36026/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh Elken (giai đoạn 2)

22/06/2018

19/01/2019

32483/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi linh kiện máy lọc nước Elken Bio Pure

07/06/2018

21/07/2018

28773/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ Wellness Pack 2

31/05/2018

19/01/2019

28730/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi thực phẩm bảo vệ sức khỏe: viên nang mềm EPA DHA

31/05/2018

19/06/2018

24636/TBKM-ON18

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA ĐOẠT VÉ DU LỊCH ĐẾN MELBOURNE (ÚC) NĂM 2019

20/05/2018

19/02/2019

20868/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi Bộ dinh dưỡng cân bằng

20/04/2018

19/10/2018

20091/TBKM-ON18

Chương trình tưởng thưởng thành tích kinh doanh

20/04/2018

19/10/2018

20058/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh (chương trình 2)

20/04/2018

19/10/2018

20037/TBKM-ON18

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh doanh (chương trình 1)

20/04/2018

19/10/2018

19303/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước Elken Bio Pure K-100 (Chương trình 2)

13/04/2018

19/04/2018

16188/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi linh kiện máy lọc nước Elken Bio Pure K100

31/03/2018

14/05/2018

10258/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi bộ thực phẩm chức năng Wellness

20/03/2018

19/05/2018

5359/TBKM-ON18

Chương trình khuyến mãi sản phẩm Máy Lọc Nước K100

01/02/2018

19/07/2018

73644/TBKM-ON17

Chương trình thưởng phát triển kinh doanh Elken (chương trình 2)

20/01/2018

19/06/2018