Nhà phân phối hoặc khách hàng có thể gửi yêu cầu hoặc khiếu nại đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Công Ty thông qua các hình thức sau:


Gọi đến số điện thoại: (028) 6261 7711 hoặc (028) 6261 7711.


Gửi thư đến địa chỉ: Số 117 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.


Gửi email đến địa chỉ: customerservice.vn@elken.com


Gửi trực tiếp tại Bộ Phận Dịch vụ khách hàng của Công ty.