Nhà phân phối hoặc khách hàng có thể gửi yêu cầu hoặc khiếu nại đến Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Công Ty thông qua các hình thức sau:

-      Qua Tổng đài: Có thể gọi qua số  điện thoại: (028) 6261 7711, số máy nhánh: 861 hoặc 862

-      Qua thư: Gửi chuyển phát bưu điện qua địa chỉ: Số 117 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM

-        Qua email: Gửi email theo địa chỉ: customerservice.vn@elken.com

-     Qua Văn phòng: Gửi yêu cầu trực tiếp tại Bộ Phận Dịch vụ khách hàng của Công ty