1. Quy Trình Ký Kết Hp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cp

2. Quy Trình Đào Tạo Cơ Bản Cho Người Tham Gia BHĐC và Cấp Thẻ Thành Viên

3. Quy TrìnhĐặt Hàng, Thanh Toán Và Giao Nhn Hàng Hóa

4. Quy TrìnhMua Li Hàng Hóa Và TrLi Tin

5. Quy TrìnhGii Quyết Khiếu Ni Ca Người Tham Gia Bán Hàng Đa Cp

6. Quy Trình Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng

7. Quy Trình Bảo Hành Sản Phẩm