1. Quy Trình Ký Kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp
  2. Quy Trình Đào Tạo Cơ Bản Cho Người Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp & Cấp Thẻ Thành Viên
  3. Quy Trình Đặt Hàng, Thanh Toán Và Giao Nhận Hàng Hóa
  4. Quy Trình Mua Lại Hàng Hóa Và Trả Lại Tiền
  5. Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Của Người Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp
  6. Quy Trình Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng
  7. Quy Trình, Địa Điểm Bảo Hành Đổi Trả Hàng Hóa Và Dịch Vụ Hậu Mãi