a
Quy định và hình thức thanh toán
 • Tiền mặt
 • Phiếu Mua Hàng
 • Thẻ Tín Dụng (thẻ VISA hay Master Card, chỉ áp dụng khi mua hàng trị giá trên 350.000 đồng)
 • Thanh Toán vào tài khoản ngân hàng của Công Ty
Chính sách vận chuyển/giao nhận
 • Giao nhận hàng tại chi nhánh
 • Giao hàng đến địa chỉ yêu cầu của Nhà Phân Phối đối với đơn hàng có giá trị trên 2 triệu đồng.
 • Các phương thức giao hàng
 • Thời hạn ước tính cho việc giao hàng, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng
 • Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ (nếu có)
 • Giao nhận hàng tại chi nhánh
 • Giao hàng đến địa chỉ yêu cầu của Nhà Phân Phối đối với đơn hàng có giá trị trên 2 triệu đồng
 • Thời gian ước tính giao hàng đến địa chỉ theo yêu cầu của Nhà Phân Phối từ 3 đến 10 ngày (Không tính chủ nhật). Tùy theo vị trí địa lý.
Cơ chế thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy đơn hàng (nếu muốn) trong trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng
 • Trong trường hợp giao hàng chậm trễ so với thời gian cam kết, Công ty sẽ thông báo cho Nhà Phân Phối biết thông tin cụ thể và lý do trễ hàng. Nếu việc chậm trễ so với thời gian quy định làm ảnh hưởng đến đơn hàng Nhà Phân Phối, Công Ty sẽ tạo điều kiện để Nhà Phân Phối hủy đơn hàng nếu muốn.

 

Thông tin tài khoản doanh nghiệp

 

HSBC

VIETINBANK

VIETCOMBANK

 
 

Tên tài khoản

Cty TNHH Elken International Việt Nam

Cty TNHH Elken International Việt Nam

Cty TNHH Elken International Việt Nam

 

Tên ngân hàng

NH TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) - CN HCM

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN11

NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN HCM

 

Số tài khoản

090-307877-061 (VND)

117000107481 (VND)

0071000747411 (VND)