Bộ Lọc Sơ Cấp Elken Bio Pure

Máy lọc nước R.O: Elken Bio Pure N100 Máy lọc nước R.O Có chức năng làm nóng Elken Bio Pure N200 Máy lọc nước R.O Có chức năng làm nóng, lạnh Bio Pure N300