a

Là thành viên của Elken, một trong 5 “Công Ty Phát Triển Con Người Tốt Nhất Malaysia”.

Hoạt động kinh doanh tại Elken, bạn có thể nhận được nhiều lợi ích từ Chính Sách Trả Thưởng của Elken - một trong những chính sách trả thưởng tốt nhất trong ngành kinh doanh đa cấp và là một trong những cơ chế thanh toán hoa hồng với những khoản thưởng và thu nhập tốt nhất hiện nay.

Ngoài lợi nhuận bán lẻ, bạn còn được nhận các khoản thưởng khác tùy theo kết quả kinh doanh của bạn.

Các khoản thưởng khác bao gồm Thưởng Thành Tích, Thưởng Dành Cho Nhà Quản lý, Thưởng Thành Tích Nhà Quản Lý, Thưởng Dành Cho Người Lãnh Đạo, Thưởng Cuối Năm, Quỹ Mua Xe Hơi, Quỹ Mua Nhà và Quỹ Du Lịch.

Với chính sách lên cấp linh hoạt của Elken, bạn sẽ nhận được khoản thưởng đặc biệt mỗi khi được lên cấp. Theo Kế Hoạch Kinh Doanh Của Elken, bạn hợp tác với Elken bắt đầu từ vị trí nhà phân phối và bạn sẽ làm việc để trở thành nhà Quản Lý Ruby, Emerald, Diamon và cuối cùng là Crown!

Và trên mọi giải thưởng, bạn sẽ vinh dự được đứng trên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình với hàng ngàn thành viên trong đêm trao thưởng Crown Nite, Regional Award Nite và Winners’ Nite.