a

Vì tình yêu và niềm tin cuộc sống, vì sự cảm thông và tình yêu nhân loại.

Quỹ ELKEN được thành lập nhằm mục đích góp phần giảm bớt đói nghèo, xoa dịu những nỗi đau, nâng cao khả năng tự chủ và tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua những chương trình giáo dục, huấn luyện và nâng cao ý thức quan tâm, chia sẻ trong cộng đồng.

Quỹ ELKEN cũng đã hỗ trợ các thành viên và liên kết với những cá nhân và tổ chức đồng lòng, cùng nhau hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước và cả nhân loại.

Quỹ ELKEN hy vọng có thể hỗ trợ và đóng góp một cách tích cực vào những chương trình hành động và sự nghiệp nâng cao phúc lợi xã hội, từ đó tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng ở những quốc gia mà Elken hoạt động.