a

“Phát Triển Cá Nhân Để Phát Triển Cộng Đồng”

Triết lý của ELKEN là nâng đỡ và khích lệ cá nhân vượt qua hoàn cảnh để vươn đến thành công, từ đó mỗi cá nhân sẽ tiếp tục chia sẻ lại kinh nghiệm của mình, giúp đỡ bạn bè, người thân và mọi người trong xã hội để cùng nhau đi đến thành công. Điều này được thực hiện dựa trên nền tảng văn hóa rất đặc trưng của ELKEN là Quan Tâm và Chia Sẻ.

Phát triển con người bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc cải thiện sức khỏe, phát triển cá nhân, tạo dựng niềm tin cuộc sống, đem lại hạnh phúc cho cá nhân và gia đình, nâng cao thu nhập và phát triển sự nghiệp. Ở cấp độ cao hơn, phát triển con người chính là vừa nắm bắt những tinh hoa văn hóa để kết nối cộng đồng dựa trên nền tảng “từ con tim đến con tim”, vừa làm giàu cho cuộc sống thông qua đường lối kinh doanh độc đáo của Elken.

Thông điệp thay đổi cuộc sống này, theo thời gian, sẽ chứng minh được sự trường tồn của nó. Ví như hạt bồ công anh được gió mang đi khắp nơi, vượt xa ngàn dặm khỏi cây mẹ, và Elken cũng thế, gieo rắc những hạt giống của sự quan tâm và chia sẻ để chúng vươn xa và chạm đến vô số những cuộc đời theo một cách đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Bởi vì, ELKEN Phát Triển Cá Nhân Để Phát Triển Cộng Đồng.