a
 

Chúng tôi nhận thức sự riêng tư khách hàng là rất quan trọng đối với bạn và hầu hết những người đang sự dụng internet. Chính sách bảo mật của chúng tôi được trình bày chi tiết như dưới đây và chúng tôi để nghị bạn hãy đọc kỹ nó. Chính sách này có thể thay đổi và tất cả sự thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này. Nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông tin được đăng. Vì vậy bạn nên theo dõi trang web thường xuyên để được cập nhật ngay các thay đổi nếu có.

Chính sách đề cập đến những thông tin chúng tôi sở hữu, cách sử dụng, chỉnh sửa hoặc thay đổi, phương thức bảo vệ và lưu trữ.

Chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn và sử dụng thông tin này với mục đích hiểu rõ các nhu cầu của bạn và từ đó chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt hơn.

Những thông tin cá nhân chúng tôi thu nhập từ bạn và phương thức chúng tôi xử lý các thông tin này sẽ phụ thuộc vào cách bạn sử dụng trang web này.


Nghĩa vụ đăng ký

Bạn sẽ:

  • Có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký.
  • Luôn duy trì và cập nhật thông tin đăng ký để luôn chính xác với thời điểm hiện tại và đầy đủ nhất.

Tất cả các nhà phân phối phải sử dụng mật khẩu và đăng nhập với tài khoản mà ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD đã cung cấp để đăng nhập vào khu vực bảo vệ mật khẩu website. Bạn phải luôn duy trì tính bảo mật của những thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu được cung cấp. Nếu có bất kỳ sự mạo danh bạn hoặc vi phạm về an ninh, bạn ngay lập tức thông báo cho ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD. Theo pháp lý, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động của người mạo danh nếu có. ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào lạm dụng tài khoản mạo danh ban.


Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD có quyền chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất cứ phần nào khác) hoặc sử dụng dịch vụ và loại bỏ bất kỳ nội dung bên trong với những lý do bao gồm không hạn chế, vì vì sai mục đích sử dụng hoặc nếu ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD tin rằng bạn đã vi phạm những quy định trong điều khoản sử dụng.


Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích bao gồm nhưng không giới hạn những nghiên cứu phân tích thống kê và tiếp thị. Đối với chính sách tiếp thị, tùy theo chương trình chúng tối sẽ gửi tài liệu quảng cáo và tiếp thị về những ưu đãi tuyệt vời cho các sản phẩm của Công ty hoặc các tính năng mới tiện ích của trang web cho người dùng trên 18 tuổi.


Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba

Trừ khi có những quy định hoặc theo yêu cầu của pháp luật cần thiết cho các mục đích liên quan đến dịch vụ về việc bạn sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ tên của bạn, số CMND, chi tiết liên lạc và các giá trị mua hàng mà bạn đã thực hiên, sẽ được thông tin theo yêu cầu của bạn hoặc đến Người Bảo Trợ, hoặc các nhà phân phối hiện nay theo yêu cầu thực hiện dịch vụ cho bạn.

Khi cần thiết, Công ty ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các đại lý hoặc nhà cung cấp của ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD với các mục đích thực hiện dịch vụ cho bạn hoặc ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD. Các đại lý hoặc nhà thầu sẽ bị cấm không được sử dụng những thông tin này trong bất kỳ trường hợp nào ngoài việc thực hiện cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng đã ký với ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM CO. LTD.